Newyddion‎ > ‎

30.04.20 Dysgu o Adref

posted 30 Apr 2020, 08:58 by Betsan Jones   [ updated 30 Apr 2020, 09:01 ]
Mae staff yn darparu gwaith ym mhob pwnc / gwers gan ddefnyddio Google Classrooms. Mae angen i ddisgyblion fewngofnodi trwy ddefnyddio eu e-bost ysgol.
Mae cymaint o waith anhygoel wedi'i gyflwyno, fodd bynnag, mae staff wedi codi pryderon nad yw rhai disgyblion yn cyflwyno'u gwaith.
Os na all eich plentyn gael mynediad i Google Classroom, cysylltwch â'r Pennaeth Blwyddyn berthnasol:
http://www.rhydywaun.org/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion.
Os yw'ch plentyn yn teimlo dan bwysau neu'n poeni, gwnewch yn siŵr eu bod yn cysylltu ag athro/Pennaeth Blwyddyn. 
Cadwch yn Ddiogel


Comments