Newyddion‎ > ‎

30.04.21 Neges i flwyddyn 9 - Opsiynau Blwyddyn 9

posted 30 Apr 2021, 07:04 by Betsan Jones

Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.9 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • Gwefan 'Opsiynau Bl.9 2021' 
  • Cyflwyniad agoriadol sy'n cynnwys gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynau-bl-9/home

Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Mai os gwelwch yn dda. Nodir bod rhaid mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif "@rhydywaun.org" er mwyn llenwi'r taenlen dewis opsiynau. 

Y ffordd hawsaf i'w wneud yw i ofyn i'ch plentyn mewngofnodi, ac yna dilyn y linc isod: https://forms.gle/rV5riepH2W8gBpvo9

Diolch.


Comments