Newyddion‎ > ‎

31.10.21 CROESO NÔL

posted 31 Oct 2021, 12:00 by Betsan Jones

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesawu pawb yn ôl i'r ysgol yfory!

Cofiwch mae'n Wythnos 2.

Amserlen prynu bwyd yn y ffreutur: Bl9 a Bl10

Cofiwch bydd angen bag, cas bensil, llyfrau, mwgwd, cinio (Bl7,Bl8 a Bl11), a digon o ddŵr ar gyfer y diwrnod.


Comments