Newyddion‎ > ‎

7.12.20 Profi Torfol Cwm Cynon Isaf

posted 7 Dec 2020, 02:32 by Betsan Jones

Dyma lythyr gan Gaynor Davies, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant RCT sydd yn egluro'r broses profi torfol sy'n cael ei chynnal yng Nghwm Cynon isaf, a fydd o ddiddordeb i'r rheiny sydd â phlant sy'n byw yng Nghwm Cynon isaf.  

Os bydd unrhyw blant sy'n byw yng Nghwm Cynon isaf yn cael prawf positif yn ystod y broses, mae'r atodiad hefyd yn esbonio'r gofynion o ran hunan-ynysu cysylltiadau agos. Mae’n bosib bydd hwn yn effeithio ar ddisgyblion eraill yn yr ysgol, sydd ddim yn byw yng Nghwm Cynon.

 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.


Llythyr 7.12.20

 


Comments