Newyddion‎ > ‎

Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

posted 16 Aug 2018, 08:33 by Mark Jones   [ updated 16 Aug 2018, 08:40 ]

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

 

Ffion Loring: 4A* ac 1A

Iwan James: 1A*, 2A ac C

Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.Comments