Newyddion‎ > ‎

Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg

posted 18 Jul 2012, 13:31 by Unknown user   [ updated 18 Jul 2012, 13:32 ]
Cynhaliwyd arddangosfa o waith arholiad Celf a Dylunio a Thechnoleg disgyblion TGAU, Uwch Gyfrannol ac Uwch yn neuadd yr ysgol yn ddiweddar. Paratowyd lluniaeth gan y dosbarth arlwyo, ac fe gafwyd noson ardderchog, a phawb oedd yn bresennol yn cytuno bod y gwaith cwrs o safon uchel unwaith eto! Llongyfarchiadau i'r disgyblion a'r athrawon am eu gwaith!

Comments