Newyddion‎ > ‎

Bardd Plant Cymru

posted 6 Jun 2013, 15:47 by Unknown user
Daeth Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru i gynnal gweithdy gyda disgyblion Blwyddyn 10 cyn iddo orffen ei gyfnod fel Bardd Plant Cymru. Dyma'r gerdd a luniwyd ganddo a'r disgyblion yn ystod y bore, ac fe allwch chi ddarllen mwy am ei ymweliad fan hyn.

Blwyddyn 10 …
Pam fod bywyd mor annheg?
Dechrau TGAU,
Rwy’n ei gasáu
(Heblaw chwaraeon,
Rygbi, pêl-rwyd, badminton),
Anifeiliaid gwyllt a ffyrnig,
Tawel iawn fel llygod Ffrengig,
Neb am ateb, pawb yn swil,
Edrych mlaen am benwythnos bril
Pan fo’r anifeiliaid gwylltion
Yn ailymddangos o’r cysgodion,
Rasio geifr, partïa, cysgu,
Heb anghofio adolygu,
Cyn cropian nôl i’r hen gysgodion
A llusgo’n traed fel hen, hen ddynion,
Eistedd arholiad anodd iawn
I baratoi am fywyd llawn,
Ond nawr mae’n ddigon i Flwyddyn 10
Frwydro ‘mlaen at un ar ddeg.
Comments