Newyddion‎ > ‎

Blasu bwyd!

posted 31 Jan 2014, 01:22 by Unknown user

Cafodd disgyblion Blwyddyn 7 gyfle i fod yn feirniaid bwyd wrth iddyn nhw flasu pryd a grewyd gan ddisgyblion y cwrs BTEC Arlwyo a Lletygarwch. Fel rhan o'r cwrs BTEC roedd yn rhaid i'r disgyblion greu pryd dau gwrs am £2 y pen gan ddilyn canllawiau bwyta'n iach - tipyn o her! Ym marn disgyblion Blwyddyn 7 roedd y pryd yn fendigedig!
Comments