Newyddion‎ > ‎

Caefa'r Ysgol a Chyfarfod Arolygwyr Estyn â Rhieni 21/11/16

posted 16 Nov 2016, 04:45 by Cenwyn Brain


Bydd yr ysgol ar gau i blant ar ddydd Llun 21ain o Dachwedd oherwydd hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon, ond hoffem atgoffa rhieni y bydd yna Noson Agored i Rieni rhwng 5:00yh - 6:00yh lle byddwch yn cael y cyfle i siarad gyda Thîm Arolygu Estyn.

Byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Llun.
Comments