Newyddion‎ > ‎

Canlyniadau TGAU, 2018

posted 22 Aug 2018, 06:17 by Mark Jones   [ updated 6 Sept 2018, 06:09 by Cenwyn Brain ]

Llongyfarchiadau enfawr i’r myfyrwyr a dderbyniodd eu canlyniadau TGAU dydd Iau diwethaf.

Gwelwyd canlyniadau gwych gan nifer o ddisgyblion. 

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:


  • Robin Morgan - 10 A*, 3 A
  • Lloyd Oxenham - 6 A*, 6 A, 1 B
  • Steffan Jones - 5 A*, 6 A, 2 B
  • Connor Restan - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Carwyn Davies - 1 A*, 11 A, 1 B
  • Ffion Owen - 9 A, 3B, 1 C
  • Ella Cudlip - 2 A*, 7 A, 4 B
  • Naomi Edwards - 7 A, 6 B
  • Catrin Evans - 7 A, 6 B
  • Keira Warner - 1 A*, 7A, 5B 


Comments