Newyddion‎ > ‎

Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

posted 15 Aug 2019, 03:05 by Mark Jones   [ updated 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James ]

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

Morgan Lewis - 3A, 1C

Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

Abbie James - 1A*, 2A, 1B

Darya Williams - A*, A, 2B

Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

 

Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


ą
Mark Jones,
15 Aug 2019, 03:08
ą
Mark Jones,
15 Aug 2019, 03:07
Comments