Newyddion‎ > ‎

Canlyniadau TGAU 2016

posted 25 Aug 2016, 03:42 by Unknown user   [ updated 25 Aug 2016, 12:47 ]
Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff am eu gwaith caled eleni. Er i’r canlyniadau ostwng ychydig o ganlyniadau gorau erioed y llynedd, rydym dal yn hapus bod 58% o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi ennill pum neu fwy TGAU ar radd A* i C gan gynnwys Mathemateg a naill ai Cymraeg neu Saesneg. 
 
Enillodd 93% o’r disgyblion pum neu fwy TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar radd C neu’n well gyda 98% o’r disgyblion yn ennill pum neu fwy o raddau A* i G.
 
Cafodd y disgybion canlynol ganlyniadau nodweddiadol:
 


Iwan James                         8A*, 3A
Joel Bryant                          5A*, 6A
Ffion Loring                        5A*, 6A
Neve Wall                           8A*, 2A, 1B
Aled Coughlan                   6A*, 4A, 2B
Cai Morgan                         5A*, 5A, C
Rhys Gardner                    3A*, 5A, 3B
Scye Edwards                     4A*, 4A, 3B
Josie Prosser                      4A*, 4A, 2B

 
Edrychwn ymlaen at groesawu dros 70% o fyfyrwyr Blwyddyn 11 yn ôl i’r Chweched i barhau gyda’u hastudiaethau.

Comments