Newyddion‎ > ‎

Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd

posted 22 May 2013, 07:58 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i Darya Williams o 7 Dâr sydd wedi ennill gwobr gyntaf yn yr Adran Gelf a Dylunio yn Eisteddfod yr Urdd am waith 2D. Bydd ei gwaith yn rhan o'r arddangosfa Celf a Chrefft yn y Babell Celf a Dylunio yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir Benfro dros y Sulgwyn. Da iawn Darya!


Comments