Newyddion‎ > ‎

Cerddor Ifanc De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru!

posted 21 Mar 2014, 05:54 by Unknown user
Llongyfarchiadau i Mari Kelly, Blwyddyn 12 sydd wedi ennill Cystadleuaeth Cerddor Ifanc De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn ddiweddar. Fe fydd hi'n mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn enillwyr rowndiau Lloegr cyn hir. Pob lwc iddi!


Comments