Newyddion‎ > ‎

Chwiorydd yn rhagori eto!

posted 28 Jan 2014, 13:37 by Unknown user   [ updated 28 Jan 2014, 14:25 ]
Llongyfarchiadau i Elin Kelly ar ennill ysgoloriaeth i Goleg Cerdd a Drama Caerdydd. Llongyfarchiadau hefyd i'w chwaer Mari sydd wedi ennill dwy rownd gyntaf Cystadleuaeth Rotari Cerddor Ifanc. Bydd hi'n cystadlu yn y rownd derfynol fis Mawrth. 


Comments