Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

NOSON OPSIYNAU BL.8 - DYDD IAU 16/05/19 (4:30PM - 6:00PM)

posted 15 May 2019, 05:43 by Newyddion Rhydywaun


LLONGYFARCHIADAU PRIF SWYDDOGION 2019-20!

posted 15 May 2019, 05:41 by Newyddion Rhydywaun

Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.


Hawl yr wythons

posted 15 May 2019, 05:38 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 29 - Eich hawl i fod y gorau gallwch fod.
Hawl yr wythnos

posted 30 Apr 2019, 05:46 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 27 - Eich hawl i safon dda o fywyd.


Taith UCAS Bl.12

posted 10 Apr 2019, 06:14 by Newyddion Rhydywaun

Wnaeth Bl.12 mynd ar daith ffair UCAS i siarad i brif ysgolion am y dyfodol!


LLONGYFARCHIADAU MANON!

posted 10 Apr 2019, 06:11 by Newyddion Rhydywaun

Llongyfarchiadau i Manon Lloyd Bl.11 am ennill y fedel arian ym mhencampwriaeth dringo Cymru. Bydd nawr yn symud ymlaen i bencampwriaeth Prydain yn Sheffield! Gwych!


Pob lwc Iolo!

posted 28 Mar 2019, 05:39 by Newyddion Rhydywaun


Pob lwc i Iolo a bois blwyddyn 8 yn dechrau ar y daith beicio 100 milltir i Brean Sands bore 'ma!

Mae Iolo a'r tîm wedi codi dros £2000 ar gyfer Noah's Ark Appeal a CICRA. Camp anhygoel!

Noddwch y tîm fan hyn

HTTPS://UK.VIRGINMONEYGIVING.COM/FUNDRAISER-DISPLAY/SHOWROFUNDRAISERPAGE?USERURL=IOLOBIKERIDE&PAGEURL=1


Eisteddfod

posted 26 Mar 2019, 03:19 by Newyddion Rhydywaun

Mae angen nifer o'r chweched  i wirfoddoli i helpu yn yr Eisteddfod Sir pnawn dydd Mercher rhwng 3 a 5.
Mae angen help ganddynt i redeg y siop a gwerthu tê a choffi. Hefyd, i gau'r drysau adeg cystadlaethau ac i dywys y disgyblion sy'n cystadlu i'r mannau cywir ar yr adegau cywir.
Os ydynt yn gallu helpu, hoffwn iddynt alw i fy ngweld i neu Gwenan

Ebostiwch Mrs Powell a Miss Williams 
Taith UCAS

posted 25 Mar 2019, 06:47 by Newyddion Rhydywaun

Mae'r fair UCAS  ar gyfer Bl.12 ar y 10fed o Ebrill. Bydd yna cyfle i drafod cyrsiau gwahanol gyda prif ysgolion. Cofiwch llenwi mewn yr e-bost! Os nad ydych chi'n derbyn e-bost cysylltwch ego Mrs.Powell. 


Rygbi

posted 25 Mar 2019, 06:35 by Newyddion Rhydywaun

Pob lwc i timau rygbi sy'n chwarae yn Rhoslyn Parc yn ystod yr wythnosau i ddod!


1-10 of 91