Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

Taliadau i'r ysgol

posted 21 Jan 2019, 01:49 by Newyddion Rhydywaun

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.


Hawl yr wythnos

posted 21 Jan 2019, 01:47 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 27 - Eich hawl i safon dda o fywyd.


Pwyllgor ffrindiau rhydywaun

posted 21 Jan 2019, 01:43 by Newyddion Rhydywaun

Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.

Twrnament Rygbi Cyffwrdd bl 7 gyda BTEC Arwain Chwaraeon bl 10 yn arwain.

posted 14 Jan 2019, 05:00 by Newyddion Rhydywaun

Mae uned 1 y cwrs BTEC Arwain yn gofyn i'r disgyblion cyfrannu tuag at redeg gweithgaredd chwaraeon ac felly bydd y digwyddiad yma'n cael ei ystyried fel asesiad ymarferol y disgyblion. Rydym wedi trafod hyn gyda BWT fel strategaeth gwella gweithio gydag eraill disgyblion bl 7.
Dydd Gwener 25/01/19
9:00-1:15


Hawl yr wythnos

posted 14 Jan 2019, 04:49 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 22 - Mae gan plant sy'n ffoaduriaid yr un hawliau â plant â and yng Nghymru.


Noson rhieni Bl.9

posted 14 Jan 2019, 04:46 by Newyddion Rhydywaun

Noson rhieni am Bl.9 ar Dydd Iau yr 17fed o Ionawr! Os oes aelodau o'r chweched eisiau gwirfyddoli ewch i weld Mrs.Powell.

Taith Bl.12/13

posted 14 Jan 2019, 04:41 by Newyddion Rhydywaun

Wnaeth Bl.12/13 mynd i Brifysgol Cardiff Metropilan i ddysgu am y cwrsiau gwyddonol sydd ar gael!

Hawl yr wythnos

posted 18 Dec 2018, 08:08 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 14 - Yr Hawl i ddilyn crefydd eich hun.


Hawl yr wythnos

posted 12 Dec 2018, 06:37 by Newyddion Rhydywaun

Hawl yr wythnos yw Erthygl 16 - Eich hawl i breifatrwydd.

Taith prifysgol Abertawe

posted 12 Dec 2018, 06:31 by Newyddion Rhydywaun   [ updated 12 Jan 2019, 08:59 ]

Wnaeth disgyblion Bl.12 mynd ar daith i brifysgol Abertawe i dysgu am cyrsiau meddygol. 

1-10 of 57