Newyddion‎ > ‎

Clecs Y Cymoedd

Clecs y Cymoedd! Newyddion Ysgol


Croeso i dudalen newyddion disgyblion Rhydywaun! 


Bydd y dudalen hon yn cael diweddaru yn wythnosol gyda straeon diddorol a chyhoeddiadau am fywyd yn Rhydywaun.


Newyddion neu gyhoeddiadau? 


E-bostiwch:

newyddionysgol@rhydywaun.org 


Neu:

siaradwch gyda Sophie Evans, Seren Oakley (BL.12)

Holiadur Siarter Iaith Medi 2019

posted 25 Sept 2019, 08:30 by Arwel James

Holiadur - Ymgynghoriad Eich Llais

posted 11 Jun 2019, 01:40 by Newyddion Rhydywaun

Mae'r Sir yn rhedeg ymgynghoriad i ddarganfod y materion fwyaf bwysig i bobl ifanc yn ein hardal ni. 
Plis dilynwch y linc isod er mwyn lleisio eich barn am faterion sy'n bwysig i chi.
Hawl yr wythnos

posted 11 Jun 2019, 01:38 by Newyddion Rhydywaun

Dylai Llywodraeth helpu rhieni i'ch helpu chi i wybod am eich hawliau a'ch defnyddio wrth i chi dyfu.


LLONGYFARCHIADAU FFION, BRYONIE A MOLLY!

posted 7 Jun 2019, 03:29 by Newyddion Rhydywaun

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!


FFARWELIO BL.11 A 13

posted 7 Jun 2019, 03:28 by Newyddion Rhydywaun

Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!


Diolch i'r teulu Penaluna am weini sglodion blasus (am ddim!) fel rhan o ddathliadau ffarwelio Bl.13. Gwerthfawrogwn eich caredigrwydd yn fawr. 
Hawl yr wythnos

posted 7 Jun 2019, 03:26 by Newyddion Rhydywaun

Diolch yn fawr iawn am godi ymwybyddiaeth o hawl yr wythnos, yn dilyn y cyfarfod gyda UNICEF ar ddydd Gwener 24 Mai, mae'r ysgol wedi llwyddo i gael y safon Arian RRSA.
Diolch yn fawr yn enwedig i Leanne Evans, Gareth M Jones a Beth Cambourne am gwrdd â Sara Hooke o UNICEF hefyd!
Erthygl yr wythnos yw 13 eich hawl i gael gwybodaeth.


NOSON OPSIYNAU BL.8 - DYDD IAU 16/05/19 (4:30PM - 6:00PM)

posted 15 May 2019, 05:43 by Newyddion Rhydywaun


LLONGYFARCHIADAU PRIF SWYDDOGION 2019-20!

posted 15 May 2019, 05:41 by Newyddion Rhydywaun

Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.


Hawl yr wythons

posted 15 May 2019, 05:38 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 29 - Eich hawl i fod y gorau gallwch fod.
Hawl yr wythnos

posted 30 Apr 2019, 05:46 by Newyddion Rhydywaun

Erthygl 27 - Eich hawl i safon dda o fywyd.


1-10 of 97