Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Canlyniadau trawsgwlad

posted 11 Oct 2018, 04:51 by Newyddion Rhydywaun

Llwyddiant ysgubol i Rhydywaun!! 

Roedd ymdrechion y rhedwyr yn wych. Pawb wedi cynrychioli’r ysgol mor dda. 
A’r elît.......
Joe Reardon 1af!! Alex Layzell 4ydd! Lloyd Jones 7fed a Dafydd Roberts 14eg...rhaid bo ni ‘di ennill y tîm am fl 10/11
Lili Jones 3ydd Molly Reardon 9fed
Bydd yr uchod yn cystadlu i Gymoedd Morgannwg yn y flwyddyn newydd. 



Comments