Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Eisteddfod

posted 26 Mar 2019, 03:19 by Newyddion Rhydywaun
Mae angen nifer o'r chweched  i wirfoddoli i helpu yn yr Eisteddfod Sir pnawn dydd Mercher rhwng 3 a 5.
Mae angen help ganddynt i redeg y siop a gwerthu tê a choffi. Hefyd, i gau'r drysau adeg cystadlaethau ac i dywys y disgyblion sy'n cystadlu i'r mannau cywir ar yr adegau cywir.
Os ydynt yn gallu helpu, hoffwn iddynt alw i fy ngweld i neu Gwenan

Ebostiwch Mrs Powell a Miss Williams 
Comments