Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

FFARWELIO BL.11 A 13

posted 7 Jun 2019, 03:28 by Newyddion Rhydywaun

Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!


Diolch i'r teulu Penaluna am weini sglodion blasus (am ddim!) fel rhan o ddathliadau ffarwelio Bl.13. Gwerthfawrogwn eich caredigrwydd yn fawr. 
Comments