Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

GWOBR YSGOL SY'N PARCHU HAWLIAU

posted 9 Feb 2019, 13:18 by Newyddion Rhydywaun
Llongyfarchiadau mawr i Eleri Griffiths, Menna Clarke a gweddill y tîm sydd wedi llwyddo i gael y Wobr Efydd ar gyfer Ysgolion sy'n Parchu Hawliau. Hoffwn ddymuno'n dda iddynt wrth anelu at y Wobr Arian yn ystod tymor y Pasg. 

Comments