Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Noson agored Bl.6

posted 28 Sept 2018, 06:24 by Newyddion Rhydywaun
Noson agored Bl.6 yn croesawi rhieni,gwarcheidwad a disgyblion Blwyddyn 6 i Ysgol Gyfun Rhydywaun. Mae'r noson yma yn digwydd ar y 4ydd o Hydref, 4-6 o'r gloch. Byddwn yn gwerthfawrogi os yw disgyblion y chweched yn gallu gwirfoddoli i helpu'r adrannau neu arwain rhieni ac disgyblion o gwmpas yr ysgol. Diolch!
Comments