Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Noson rhieni Bl.7

posted 22 Oct 2018, 02:38 by Newyddion Rhydywaun

Llythyr Noson Tiwtoriaid 2018 Noson Rhieni ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, nos Iau 25 Hydref 2018, 3:30 – 6:30yh. Bydd y noson yn rhoi cyfle i chi gwrdd â Thiwtor Dosbarth eich plentyn er mwyn cael gwybod sut mae ef/hi yn ymgartrefu yn yr ysgol. 
Comments