Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Pwyllgor ffrindiau rhydywaun

posted 21 Jan 2019, 01:43 by Newyddion Rhydywaun
Bydd Pwyllgor Ffrindiau Rhydywaun yn cwrdd am gyfarfod am 3.30yh ddydd Llun 21-1-19 yn Neuadd yr ysgol. Os oes syniadau a diddordeb gyda i chi fod yn rhan o bwyllgor bydd yn edrych ar gynyddu cysylltiadau cymunedol a chysylltiadau gyda rhieni er mwyn codi arian a gwella'r ysgol, yna mae croeso mawr i chi ymuno.
Comments