Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Taith Cyngor Ysgol i Lundain

posted 22 Nov 2018, 08:35 by Newyddion Rhydywaun
Dyma luniau o daith y Cyngor Ysgol i Lundain. Profiad anhygoel i'r disgyblion yn cwrdd â Gerald Jones AS ac Ann Clwyd AS, arsylwi trafodaeth o'r galeri ar bysgota ac effaith Beit ac ymweld â Llysoedd Cyfiawnder y Goron. Penderfynwyd hefyd yn sgil eu profiadau yn Llundain i gasglu dillad a phethau addas am y digartref ym Merthyr a Chwm Cynon. Fe fydd y Cyngor Ysgol yn cwrdd ar ddydd Llun i drefnu'r casgliadau yn ystod yr wythnos. Mwy o wybodaeth i ddilyn. Comments