Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Taith Llangrannog

posted 11 Sept 2018, 06:27 by Newyddion Rhydywaun
Taith Llangrannog Bl.7 dydd mercher, 19fed o Medi hyd at yr cyntaf ar hugain o fedi 2018 gyda staff yr ysgol. Mae hefyd cyfle i ddisgyblion y chweched dosbarth i ymuno a'r y daith os oes diddordeb. Bydd y taith yma yn cyfle arbennig i ddisgyblion newydd yr ysgol cymdeithasu gyda llawer o bobl newydd, creu ffrindiau ac atgofion anhygoel.
Comments