Newyddion‎ > ‎Clecs Y Cymoedd‎ > ‎

Trawsgwlad

posted 2 Oct 2018, 04:07 by Newyddion Rhydywaun
Mae trawsgwlad yn digwydd ar y 5ed o hydref ar cae rygbi yr ysgol. Os ydych chi eisiau cymryd rhan dod a cit addysg gorfforol i'r ysgol. Mae'n cystadleuaeth rhwng y cynon,dar a taf! 
Comments