Newyddion‎ > ‎

Cymorth Llifogydd

posted 27 Feb 2020, 03:00 by Betsan Jones   [ updated 27 Feb 2020, 03:02 ]
Fel ysgol rydym wedi penderfynu cefnogi'r grwpiau cymunedol lleol i helpu unigolion a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan y llifogydd diweddar. Byddwn yn casglu bwyd a chynhyrchion glanhau o ddydd Llun (02.03.20). 
Mae'r rhestr isod yn cynnwys yr eitemau mwyaf hanfodol i deuluoedd:

Tuniau o fwyd

Rholiau o bapur tŷ bach

Creision

Rholiau o bapur cegin

Eitemau glanhau 

Tywelion bath

Tywelion llaw

Matiau bath

Matiau/rygiau

Bagiau te

Coffi

Byrddau coffi

Pecynnau o fwyd

Teganau plant i fechgyn a merched (cyflwr da os gwelwch yn dda)

Tywelion cegin

Meicrodonnau

Basgedi golchi dillad

Jariau o fwydydd

Eitemau golchi gwryw/benyw (shampw, sebon...)

Sofa (cyflwr da os gwelwch yn dda)

Siocledi / losin

Cotiau plant

Cotiau oedolion
Comments