Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Carolau Clwstwr Cynradd

posted 8 Jan 2013, 02:03 by Unknown user   [ updated 8 Jan 2013, 02:09 ]
Cynhaliwyd Cyngerdd Carolau Clwstwr Rhydywaun yn yr ysgol cyn y Nadolig. Cafwyd bore hwylus iawn gyda pherfformiadau amrywiol gan ddisgyblion Blwyddyn 6 pob ysgol gynradd yn ein clwstwr - Santes Tudful, Rhyd y Grug, Abercynon, Aberdâr a Phenderyn. Roedd disgyblion Blwyddyn 7 wrth eu boddau yn cael cwrdd â'u hathrawon cynradd a ffrindiau Blwyddyn 6. Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion Blwyddyn 6 eto cyn hir!

Cyngerdd Carolau Clwstwr Rhydywaun


Comments