Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Cerddorfa Clwstwr

posted 17 Jul 2012, 15:25 by Unknown user   [ updated 17 Jul 2012, 15:30 ]


Wythnos diwethaf daeth disgyblion ysgolion cynradd Clwstwr Rhydywaun at ei gilydd ar gyfer diwrnod pontio â naws gerddorol iddo! Trefnwyd y prosiect cerddorfa gan Mr Marcus Williams, Pennaeth Cerdd Rhydywaun a Mr Andy Walters, Athro Cerdd Teithiol Llinynnau Uwch. Bwriad y diwrnod oedd ffurfio cerddorfa fawr yn cynnwys disgyblion cynradd ac uwchradd er mwyn perfformio mewn cyngerdd. Braf oedd gweld neuadd Ysgol Gyfun Rhydywaun dan ei sang ar gyfer perfformiad grymus gan gerddorfa oedd yn cynnwys tua 100 o ddisgyblion! Mae'r ymateb i'r perfformiad wedi bod yn hynod o bositif ac fe obeithiwn cynnal digwyddiad tebyg eto yn y dyfodol. Diolch i bawb oedd wedi cymryd rhan, ac yn arbennig i'r Adran Gerdd a'r athrawon teithiol am eu cefnogaeth.
Comments