Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Cerddorfa Clwstwr

posted 16 Jul 2013, 15:46 by Unknown user   [ updated 19 Jul 2013, 07:44 ]
Daeth disgyblion o ysgolion cynradd y clwstwr draw i Rydywaun am weithdy cerddorfa ac i berfformio mewn cyngerdd gyda'r Gerddorfa Iau a'r Gerddorfa Hŷn. Braf iawn oedd gweld y neuadd yn llawn ar gyfer y gyngerdd - da iawn i bawb!
Comments