Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Cerddorfa Clwstwr Rhydywaun

posted 14 Jul 2014, 13:56 by Unknown user
Fe gawson ni weithdy a chyngerdd lwyddiannus eto eleni. Diolch i'r Adran Gerdd a'r athrawon peripatetig am drefnu, ac i ysgolion cynradd Abercynon a Phenderyn am fynychu. Profiad da i bawb! 

Comments