Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Nadolig - Eglwys Dewi Sant, Merthyr - 18/12/19

posted 10 Dec 2019, 04:09 by Cenwyn Brain   [ updated 10 Dec 2019, 04:14 ]

Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 18eg o Ragfyr yn Eglwys Dewi Sant, Merthyr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn yn y linc isod a’i ddanfon yn ôl i Mrs Lloyd yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

 

Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law.


Edrychwn ymlaen at eich cwmni ar y noson!

Ċ
Cenwyn Brain,
10 Dec 2019, 04:09
Comments