Newyddion‎ > ‎

Cyngerdd Nadolig 2016

posted 6 Dec 2016, 23:41 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Dec 2016, 23:59 ]

Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

Comments