Newyddion‎ > ‎

Cyngor ynglŷn â defnydd yr app 'Sarahah'

posted 17 Jan 2018, 00:43 by Cenwyn Brain

Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol hoffwn hysbysu pob rhiant a gwarcheidwad ynglŷn â defnydd yr app cyfrwng cymdeithasol ‘Sarahah’. Mae’r app, sy’n cysylltu â chyfrifon Instagram a Facebook wedi cael ei harfarnu’n addas ar gyfer pobl oed 17 neu fwy yn unig, ac o ganlyniad mae wedi cael ei blocio gan yr ysgol. Cynghorwn fod pob rhiant a gwarcheidwad yn monitro defnydd yr app gan eu plant.


Am fwy o wybodaeth ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol cliciwch ar y linc isod.


https://www.internetmatters.org/advice/social-media/

Comments