Newyddion‎ > ‎

Canlyniadau Cystadleuaeth Traws Gwlad

posted 14 Sept 2012, 13:20 by Unknown user   [ updated 24 Sept 2012, 14:27 ]
Taf oedd y llys buddugol yn y gystadleuaeth Traws Gwlad diweddar. Dyma'r enillwyr:

Blwyddyn 7 - Bechgyn
1af Lloyd Williams Clement
2ail Ceirion Harris
3ydd Kian Monaghan 

Blwyddyn 7 - Merched
1af Lucy Mae John a Rosie Batchelor
3ydd Carys Tuthill

Blwyddyn 8 - Bechgyn
1af Iwan James
2ail Travis John
3ydd Ioan Evans
 
Blwyddyn 8 - Merched
1af Brogan Haggett
2ail Ffion Andrews
3ydd Scye Edwards

Blwyddyn 9 - Bechgyn
1af Corey Roberts
2ail  Iwan Pearson
3ydd Jack Edwards

Blwyddyn 9 - Merched
1af Sophie Evans
2ail Niamh Monaghan
3ydd Lowri Smart

Dyma luniau o'r disgyblion yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth traws gwlad.


Blwyddyn 10 - Bechgyn
1af Jordan Coxley
2ail Mitchell Boyce
3ydd Joseff Evans

Blwyddyn 10 - Merched
1af Emilia Stevenson
2ail Jordan Leigh Holman
3ydd Keira Williams

Blwyddyn 11 - Bechgyn
1af Harry Easton
2ail Lewis Mordecai
3ydd Ben Murphy

Blwyddyn 11 - Merched
1af Megan Ellis
2ail Lowri Davies
3ydd Gwen Northall

Byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ym Mhenybont Dydd Iau 4 Hydref yng nghystadleuaeth y Sir. Pob lwc iddyn nhw!

Comments