Newyddion‎ > ‎

Darpariaeth Trafnidiaeth Ôl-16 i'r Coleg / Ysgol

posted 25 Jan 2018, 01:11 by Cenwyn Brain
Annwyl Rhieni/Gwarcheidwaid

Mae Cyngor Merthyr yn cynnal ymgynghoriad gyhoeddus ar sefyllfa trafnidiaeth ôl-16 ar gyfer disgyblion sy'n dod o Ferthyr. Os yw trafnidiaeth ôl-16 yn cael ei dynnu ymaith, caiff hyn effaith anwydol sylweddol ar ddarpariaeth ôl-16 yr ysgol ac felly annogir rhieni a disgyblion Merthyr a Rhondda Cynon Taf i ymateb i'r ymgynghoriad ac i fynychu'r sesiynau ymgynghori. Gweler y llythyr am fwy o fanylion.

Diolch am eich cydweithrediad.
Ċ
Cenwyn Brain,
25 Jan 2018, 01:11
Comments