Newyddion‎ > ‎

DATHLU 25 RHYDYWAUN

posted 24 Nov 2020, 04:12 by Betsan Jones

DATHLU 25 RHYDYWAUN

Yn galw cyn-ddisgyblion a chyn aelodau staff Rhydywaun!

 

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun yn dathlu pen-blwydd yn 25 mlwydd oed eleni. 

Roeddwn yn gobeithio cynnal nifer o ddathliadau dros y flwyddyn i ddathlu, ond yn amlwg gyda'r sefyllfa Covid-19 bydd unrhyw weithgaredd wyneb i wyneb yn edrych yn annhebygol iawn o ddigwydd. 

Mae criw o flwyddyn 12 wrthi yn paratoi dathliad rhithiol ac mae angen eich cymorth!!

 

A fyddech gystal â 

·      gorffen y frawddeg “fy hoff atgof ysgol yw....” gan nodi enw a dyddiad ysgol a danfon ar e-bost i dathlu25@rhydywaun.or 

·      dweud ‘Pen-blwydd hapus Rhydywaun” i gamera (mae angen i’r camera fod yn ‘landscape’ nid ‘portrait’ os ydych chi'n defnyddio camera ar ffôn neu ipad) 

Gallwch hefyd ychwanegu neges fer os ydych yn dymuno ond i adael saib ar ôl y cyfarch cyntaf neu recordio fel ail fideo os dymunwch. E-bostiwch eich cyfarchion i dathlu25@rhydywaun.org

 

Lledaenwch y neges!

Diolch yn fawr

 

#dathlu 25 #gwir #gweithgar #gwych

Comments