Newyddion‎ > ‎

Dawn Cerddorol

posted 20 Jul 2012, 03:51 by Unknown user
Llongyfarchiadau i Catrin Meek, Blwyddyn 13 sy'n aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, a Jac Thomas Blwyddyn 10 sy'n aelod o Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Byddant yn mynychu cyrsiau preswyl ac yn perfformio mewn cyngherddau ledled Cymru. Beth am fynd i gyngerdd i'w cefnogi?

Comments