Newyddion‎ > ‎

DISGYBLION BL8 - DEWIS OPSIYNAU

posted 29 Mar 2020, 23:12 by Betsan Jones   [ updated 30 Mar 2020, 00:01 ]

Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.8 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 8’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynaubl8rhydywaun/home

Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Ebrill (nid dydd Mawrth 31ain Mawrth fel y nodwyd yn y cyflwyniad/llawlyfr) os gwelwch yn dda. Diolch.

 

Comments