Newyddion‎ > ‎

Disgyblion Talentog

posted 24 Jun 2013, 16:42 by Unknown user
Trefnwyd arddangosfa o waith TGAU a Safon Uwch Celf, Cyfryngau a Thechnoleg yn yr ysgol yn ddiweddar. Gwahoddwyd rhieni, disgyblion ac athrawon i weld gwaith ymarferol y disgyblion oedd o safon uchel iawn eleni. Darparwyd lluniaeth ysgafn gan y disgyblion Arlwyo dan arweiniad Ms Hefina Morgan. Noson lwyddiannus iawn!
Comments