Newyddion‎ > ‎

Diweddariad 19/03/18

posted 18 Mar 2018, 10:03 by Cenwyn Brain
Yn dilyn gwaith clirio prynhawn Sul ac asesiad risg o'r safle, rydym wedi penderfynu agor i staff a blynyddoedd 11, 12 a 13 yn unig dydd Llun 19/3/18.
Mae'r iard a'r ardal chwarae â ia ac eira arnynt ac mae'r rhagolygon tywydd yn argeoli mwy o eira a thymheredd isel dros nos. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu o ran rhesymau iechyd a diogelwch, lleihau nifer y disgyblion ar y safle a'u cadw at yr ardaloedd sydd wedi clirio. Rydym yn bwriadu agor i bawb dydd Mawrth 20/3/18 oni bai bod y tywydd yn gwaethygu.
Comments