Newyddion‎ > ‎

Diweddariad gan y Brifathrawes

posted 20 Mar 2020, 09:20 by Arwel James

20-3-20

 

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn iawn ac yn cymryd gofal o’ch gilydd fel teuluoedd yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Yn dilyn yr wybodaeth sy’n dod gan y Llywodraeth, mae’r cyngor diweddaraf yn glir: 

“Os gall plant aros yn ddiogel gartref, dylent, er mwyn cyfyngu ar y siawns y bydd y firws yn lledaenu.”

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision

 

Sylweddolaf fod yna ddryswch ynghylch cau ysgolion ac hoffwn rannu diweddariad rydym wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Lleol yn ystod y dydd heddiw.

 

Er na fydd addysg statudol yn cael ei chynnig, o ddydd Llun, bydd yr ysgol ar agor ar gyfer disgyblion 11-14 oed sydd â rhieni / gwarcheidwaid yn gweithio mewn swyddi allweddol. Rydym hefyd wedi gwneud trefniadau ar gyfer grwpiau penodol eraill o ddisgyblion bregus ein hysgol. Bydd trafnidiaeth ysgol yn parhau yr wythnos nesaf hefyd a bwyd ar gael i ddisgyblion fel arfer.

 

 Gweithwyr Allweddol – rhain yw pobl yn y sectorau:-

• Iechyd a gofal cymdeithasol;

• Addysg a gofal plant;

• Gwasanaethau cyhoeddus allweddol;

• Llywodraeth leol a chenedlaethol;

• Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill;

• Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol;

• Trafnidiaeth;

• Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol.

 

OS ydych yn Gweithiwr Allweddol, mae angen i chi lenwi yr holiadur isod, ar gyfer RCT, os ydych am fynediad i ofal plant:

 

https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/coronaviruschildcare/startnew

 

Mae yna hefyd ffurflen ar wefan yr ysgol yn benodol ar gyfer Rhydywaun, i'n helpu ni i wneud trefniadau ar gyfer dydd Llun.

 

Plant Prydau Ysgol am Ddim

Bydd darpariaeth fwyd i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ar gael o’r ysgol gynradd agosaf i’r cartref, yn ddyddiol rhwng 11.00yb a 12.00yp.

 

Byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda’n rhieni, gwarcheidwaid a disgyblion. Cofiwch fod y dudalen “Disgyblion” ar gael i bawb ar wefan yr ysgol.

 

Dymuniadau gorau.

Comments