Newyddion‎ > ‎

Diwrnod y Beirdd

posted 13 Oct 2013, 14:24 by Unknown user
Daeth disgyblion o ysgolion uwchradd y De draw i Rydywaun i glywed dau o feirdd y cwrs Cymraeg Uwch Gyfrannol yn trafod eu gwaith. Mwyhaodd y disgyblion wrando ar Myrddin ap Dafydd a Ceri Wyn Jones yn siarad a chael cyfle i'w holi. Diolch i'r beirdd am ddod ac i Miss Sioned Jones am drefnu.
Comments