Newyddion‎ > ‎

Diwrnod Ymweld Athrawon Blwyddyn 6

posted 6 Feb 2013, 16:47 by Unknown user
Croesawyd athrawon Blwyddyn 6 ysgolion Clwstwr Rhydywaun i'r ysgol yn ddiweddar i gwrdd â disgyblion Blwyddyn 7 a gweld sut maen nhw'n mwynhau yn Rhydywaun. Roedd y disgyblion yn hapus iawn i weld eu hathrawon a chafwyd diwrnod llwyddiannus iawn, gyda'r athrawon yn arsylwi gwersi, edrych ar lyfrau'r disgyblion a sgwrsio â nhw!

Comments