Newyddion‎ > ‎

Dringo Tri Chopa Prydain

posted 23 May 2014, 04:44 by Unknown user   [ updated 23 May 2014, 04:51 ]

Dros y penwythnos fe fydd criw o staff Rhydywaun a nifer o ffrindiau yn dringo tri chopa uchaf Prydain mewn 24 awr er mwyn codi arian tuag at Ymchwil Cancr y Pancreas. Am fwy o fanylion neu i gyfrannu at yr achos dilynwch y linc yma. Pob lwc i chi i gyd!
Comments