Newyddion‎ > ‎

Eisteddfod Sir yr Urdd

posted 22 Mar 2013, 08:00 by Unknown user   [ updated 23 Apr 2013, 01:21 ]
Cynhaliwyd Eisteddfod Sir yr Urdd yn yr ysgol yr wythnos yma. Daeth y canlynol yn fuddugol yn eu cystadlaethau, a byddant nawr yn cynrychioli'r Ysgol a'r Sir yn y Genedlaethol ym mis Mai.

Parti Llefaru Bl.7: Edward Crowson, Travis Parker, Owain Birrell, Morgan Rees, Katie Treen, Mali Davies, Angharad Roberts, Ffion Driscoll
Dawns Werin: Iwan Davies, Loyd Griffiths, Dylan Jones, Gwen Morgan, Katie Thomas, Bethan Mclean
Unawd Piano 7-9: Joseph Colbeck-Jones
Unawd Bechgyn: Kameron Harrhy
Monolog/ Unawd Sioe Gerdd: Carlie Enoch 
Ymgom: Kameron a Carlie
Unawd Telyn: Mari Kelly
Cyflwyniad Theatrig: Emily Stonelake

Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd! Dyma lun o'r Parti Llefaru gyda'u hyfforddwyr Miss Abigail Davies a Mr Glyn Wise! Doedd Katie Treen ddim ar gael ar gyfer y llun.


Comments