Newyddion‎ > ‎

EISTEDDFOD YR URDD 2020

posted 9 Dec 2019, 13:41 by Betsan Jones   [ updated 9 Dec 2019, 13:44 ]
Cynhelir Eisteddfod yr Urdd eleni yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru yn ystod Sulgwyn (25ain o Fai 2020). Os oes diddordeb gan eich plentyn i gystadlu a chynrychioli'r ysgol, fe fydd angen cofrestru gyda'r Urdd a dod â slip caniatâd yn ôl i'r Adran Ddrama mor gynted â phosib. Diolch.
Comments