Newyddion‎ > ‎

Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint

posted 6 Jun 2016, 14:48 by Unknown user   [ updated 6 Jun 2016, 14:53 ]
Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion oedd yn cynrychioli'r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint. Cafwyd perfformiadau safonol a graenus  an bob un, a chanmoliaeth uchel gan y beirniaid. Diolch yn fawr i'r athrawon oedd yn hyfforddi ac i'r rhieni i gyd am eu cefnogaeth. 

Llongyfarchiadau arbennig i ddisgyblion y Cyflwyniad Dramatig Hŷn am ennill y wobr gyntaf ac i Mia Colbeck-Jones oedd yn drydydd yn y gystadleuaeth dawnsio stryd.

Da iawn hefyd i'r cystadleuwyr eraill am berfformiadau ardderchog:
Cyflwyniad dramatig iau
Megan Rolls - unawd telyn
Mari Northall - unawd merched
Mali Watkins - llefaru unigol
Dylan Jones - monolog

Comments