Newyddion‎ > ‎

Eisteddfod yr Ysgol 2015

posted 14 Jul 2015, 06:30 by Unknown user
Llongyfarchiadau i Lys Taf y llys buddugol yn Eisteddfod yr ysgol eleni! Diolch yn fawr i bawb oedd wedi cymryd rhan a sicrhau bod yr Eisteddfod yn un i'w chofio unwaith eto. Llongyfarchiadau hefyd i'r enillwyr canlynol:

Y Gadair - Gwen Morgan 
Tlws Saesneg - Megan Price
Rhuban Glas Offerynnol - Gwen Morgan
Tlws Italia Williams - Maya Williams
Tlws John Llewelyn Jones - Iwan Davies
Comments