Newyddion‎ > ‎

Eisteddfod yr Ysgol 2016

posted 24 Jul 2016, 04:03 by Unknown user
Llongyfarchiadau mawr i lys Cynon sef llys buddugol Eisteddfod yr Ysgol eleni. Diolch i Ieuan, Dion a Charlotte y Capteniaid Llys ac i Miss Angharad Roberts, Pennaeth y Llys am eu gwaith caled. Rhai o enillwyr eraill y dydd oedd Molly Sedgemore, enillydd Cadair yr Eisteddfod a'r Tlws Saesneg, Iwan James, enillydd Gwobr John Llewelyn Jones, Kaisha Jones, enillydd Tlws Italia ac Eve Price, enillydd y Rhuban Glas. Da iawn i bawb a fu'n cystadlu'n frwd yn y Coliseum!
Comments